Er Business Intelligence / BI  kun til de helt store virksomheder?

Alle virksomheder – store som små – rummer et ocean af forretningskritisk data. Data som ofte ligger i forskellige systemer eller steder, og som det derfor er svært at sammenholde og overskue. Samtidig ved de fleste godt at disse data – og specielt overblikket over dem – er kritisk, når man skal styre og vækste sin forretning.

Business Intelligence er derfor for alle. Både store, mellemstore og små virksomheder skal dagligt tage beslutninger og styre virksomheden. Det gøres bedst på et oplyst grundlag. I virksomhederne er det ikke kun topledelsen, som kan bruge Business Intelligence. Også sælgeren og lagermedarbejderen kan med fordel bruge det overblik, Business Intelligence tilbyder.

Business Intelligence består af tre faser: Dataindsamling, databehandling og datapræsentation. Det er derfor vigtigt at forstå samspillet mellem økonomi, rapportering og IT for at skabe de bedste Business Intelligence løsninger.

Hvad er Business Intelligence – og hvad er det ikke?

Business Intelligence fortæller dig ikke, hvad du skal gøre med din forretning. Business Intelligence handler heller ikke om at generere så mange rapporter som muligt.

Business Intelligence er et værktøj, som gør det muligt for dig at forespørge og få adgang til data. Data som giver overblik over status og indsigt i tendenser. En indsigt der er nødvendig for at træffe sunde forretningsbeslutninger.

I BI arbejder vi med forskellige begreber; Data, Datakilder og Datamodeller – og selve Visualiseringen

Ofte ved du selv, hvilke data du har brug for – og hvilke datakilder de kommer fra. Men det kan være en god idé at rådføre sige med en BI specialist, som har erfaringen og viden om data, dataindsamling og datamodeller. De kan måske komme med forslag til, hvordan du kan sammenholde forskellige data på nye og anderledes måder og derved få endnu bedre styringsredskaber.

Få styr på begreberne

  • Data: Alle de tal og informationer, der findes i virksomhedens systemer.
  • Datakilder: De forskellige systemer, hvor data og informationer indtastes/samles – og hvorfra de kan hentes ud.
  • Datamodeller: Abstrakte modeller, der systematiserer, organiserer og standardiserer data, og som tager højde for de relationer de mange forskellige data har, så de kan sammenlignes.
  • Visualiseringen: Præsentationen af data med f.eks. Power BI.

Har virksomheden flere forskellige datakilder – øges mængden af data naturligt. Det kan være svært at forstå betydningen af data, hvis de står alene. Samtidig kan det være svært at sammenholde data, når de kommer fra forskellige datakilder. Derfor strukturerer og bearbejder vi data, og samler dem i datamodeller, som bl.a. tager højde for de indbyrdes relationer, de mange forskellige data har – så de kan sammenlignes.

Datamodellerne kan enten opbygges direkte i f.eks. Power BI, eller du kan vælge at bruge et værktøj, som indeholder præbyggede datamodeller, som vi kan bygge videre på, f.eks. Jet Analytics.

Virksomheder er forskellige – og har behov for forskellige BI-løsninger

Nogle virksomheder har behov for komplekse BI-løsninger, andre har behov for mere enkle løsninger eller blot hjælp til opsætningen af rapporter. De fleste virksomheder har dog behov for at få overblik over og adgang til virksomhedskritisk data og informationer – på en eller anden måde.

Derfor er det vigtigt at du, inden du lægger dig fast på en specifik løsning dig, får afklaret, hvad det er, du reelt har behov for – og at du samtidig sikrer dig, at den løsning du investerer i også kan udvikle sig, hvis og når dine behov ændrer sig.

Læs mere om Business Intelligence på flere niveauer HER

Nicolaj Justesen

Nicolaj Guldhammer Justesen

BI Konsulent

Tlf.: +45 4016 2423

Mail: ngj@vektus.dk