Cloud vs on premises

Forskellen på en cloud og en on-premises løsning – og konsekvensen af dit valg

Der er ingen tvivl om, at Microsoft fokuserer på cloud-teknologien. Det er her, de lægger alle deres kræfter. Standard Business Central Cloud giver da også en lang række fordele.

De fleste kunder har i mange år været vant til at have on-premises løsninger – og tanken om kombinationen cloud og virksomhedsfølsomme data afskrækker nogle.

Men sådan behøver det ikke at være.

Cloud løsning

En cloud løsning er en løsning, der er designet og optimeret til webbrowseren, smartphone eller iPad.
En netbaseret løsning, som typisk indeholder både adgang til sikkerhed, integrationer, opgraderinger og opdateringer. Det betyder, at både hardware og software lejes af en udbyder, og stilles til rådighed som en tjeneste – SAAS løsning.

Din software placeres i skyen som en lejelicens.

On-premises løsning

On-Premises løsningen er i dag også designet og optimeret til webbrowseren, smartphone eller iPad. Windowsklienten – som hidtil har været kendetegnet ved en on-prem løsning – har Microsoft sløjfet.

En on-premises løsning kan være både:

 1. En løsning, der er installeret lokalt på din egen server – placeret på virksomhedens adresse.
 2. En løsning, der er installeret på en server hos en ekstern leverandør, som hoster din løsning.

I begge tilfælde har du kontrol over – og ansvaret for – hvad og hvornår, der bliver installeret og opgraderet på serveren. Du ejer eller lejer den programlicens, der bliver installeret på serveren.

Langt de fleste vælger i dag cloud – men hvem vælger så en on-premises løsning?

Der kan være forskellige årsager til, at man vælger en on-premises løsning, selvom Microsoft anbefaler cloud.

 • Virksomhedens internetforbindelse kan være så usikker eller så ustabil, at den er praktisk umulig at arbejde på.
 • Virksomheden har en løsning, der er så kompleks, at det giver for mange komplikationer at flytte den direkte til cloud.
 • Virksomheden har en strategi og politisk overbevisning der gør, at man foretrækker on-premises fremfor cloud.

Oversigt: Cloud vs. on-premises

Skemaet giver dig et overblik over, hvilke parametre der adskiller de to løsninger. Bemærk dog, at dette er en simplificeret oversigt over de mest almindelige løsninger, og at der derfor er andre muligheder, som kan være relevante for dig.

Forskellen på cloud og on-premises

Hvilke overvejelser skal du også gøre dig?

Står du overfor valget mellem en cloud-løsning eller en on-premises løsning, så anbefaler vi, at du også overvejer følgende, inden du kaster dig ud i projektet:

Hvad er den nuværende situation?

 • For virksomheden – Er medarbejderne og virksomheden klar?
 • For produkterne – Er produkterne modne nok? Hvilke licenser har du på nuværende tidspunkt?
 • For samfundet – De samfundsmæssige udfordringer

Hvad er forudsætningerne for valg af platform?

 • Hvad kræves der af virksomheden?
 • Hvad kræves der af udstyret?

Hvad med dine licenser?

 • Få hjælp til at finde den helt rigtige – og bedste – licenssammensætning.

Hvad er processen for at opnå det optimale projekt?

 • Vi anbefaler en agil proces, som løbende afdækker udfordringer og muligheder – og sikrer et hurtigere positivt ROI.
 • En model til modellering af din fremtidige løsning (standard Business Central, forhandleruafhængige apps og Extensions) – som sikrer din uafhængighed.
 • Hjælp til hvordan du finder rundt i apps junglen.

Christian Müllertz

Salgschef

Tlf.: +45 5148 4804

Mail: chm@vektus.dk