Business Intelligence – kort fortalt

Business Intelligence /BI handler helt kort fortalt om at bruge og præsentere virksomhedens data på en måde, så medarbejderne kan kontrollere og træffe beslutninger på en kvalitativ og effektiv måde.

Business Intelligence fortæller dig ikke, hvad du skal gøre med din forretning. Business Intelligence handler heller ikke om at generere så mange rapporter som muligt.

Business Intelligence er et værktøj, som gør det muligt for dig at forespørge og få adgang til data. Data som giver overblik over status og indsigt i tendenser. En indsigt der er nødvendig for at træffe sunde forretningsbeslutninger.

Læs også: Få styr på Business Intelligence begreberne

Adgang til korrekte data er altafgørende

Adgang til korrekte data om sundhedstilstanden og den generelle status i din virksomhed er altafgørende for, at du kan træffe de rigtige valg og beslutninger. Uden fakta tager du beslutninger på din mavefornemmelse, hvilket kan vise sig at være helt forkert. Samtidig kan den statistiske behandling af data fra flere kilder afsløre sammenhænge, som du ellers ikke ville have opdaget.

Hastigheden er vigtig

Væksten og den hastighed markedet flytter sig med, stiller samtidig stadigt større krav til virksomhedernes behov for styring og måling. I dag er der et stigende behov for hurtige – og ofte også meget konkrete – øjebliksbilleder af tilstanden i virksomheden, for at kunne agere hurtigt og følge med markedet.

Dit økonomisystem indeholder et ocean af forretningskritisk data, som du med det rette setup, kan trække over i overskuelige og analysevenlige rapporter og dashboards.

Virksomheder er forskellige – og har behov for forskellige BI-løsninger

Nogle virksomheder har behov for komplekse BI-løsninger, andre har behov for mere enkle løsninger eller blot hjælp til opsætningen af rapporter. De fleste virksomheder har dog behov for at få overblik over og adgang til virksomhedskritisk data og informationer – på en eller anden måde.

Læs også: Forskellige BI løsninger – til forskellige niveauer

Rapporter eller dashboards? Hvor starter du?

Vi anbefaler, at du starter med at se på din egen virksomhed – inden du kigger på systemer og værktøjer.

  • Hvilke data og rapporter har du brug for? I det daglige? Til bestyrelsesmøder?
  • Er det fornødne datagrundlag til stede for rapporterne?
  • Kan du skabe dem? Hvor tidskrævende er det?
  • Giver de et retvisende billede? Eller er de forældede allerede, når de bliver printet?
  • Er rapporterne læsevenlige?
  • Skal rapporterne stykkes sammen af forskellige udtræk fra forskellige kilder?
  • Er der ofte fejl i jeres rapporter?
  • Er der rapporter, som du har fravalgt, fordi de er for tidskrævende eller besværlige at køre?

Læs også : BI -Hvad-Hvorfor-Hvordan

Først når du har fået et konkret overblik over virksomhedens udgangspunkt og behov, kan du begynde at kigge på løsningsmuligheder. En Business Intelligence løsning til Business Central kan opbygges og konstrueres på flere forskellige måder.

Du er velkommen til at kontakte os for en Business Intelligence demo – baseret på dine egne data

Læs også: Få en demonstration af en BI løsning – med udgangspunkt i dine egne data.

Nicolaj Justesen

Nicolaj Guldhammer Justesen

BI Konsulent

Tlf.: +45 4016 2423

Mail: ngj@vektus.dk