Fungerer din virksomheds tværgående kommunikation?

For at være konkurrencedygtig på et stadig mere krævende marked skal du, som produktionsansvarlig i en produktionsvirksomhed, have styr på virksomhedens tværgående kommunikation mellem bl.a. salg, indkøb, lager og produktion.

Manglende tværgående samarbejde og udveksling af data på tværs af funktionsområderne kan medføre:

 1. at leveringstiden, som salg lover, ikke holder.
 2. at råvarer og halvfabrika ikke er på lager, når de skal bruges.
 3. at produktionen ikke ved, hvornår hvilke varer skal produceres.
 4. at vedligeholdelsesarbejdet af jeres produktionsmaskiner giver dyre produktionsstop, fordi det ikke er koordineret og planlagt.

Vi koncentrerer os om de ressourcer, aktiviteter og processer, der omdanner råvarer og komponenter til færdige produkter. Vi kigger på, hvordan du kan sikre, at de forskellige funktionsområder har den nødvendige information og data til rådighed, når produktionen skal planlægges, råvarerne skal indkøbes eller når kunden skal have oplyst en leveringsdato.

Hvor starter du?
Hvilke muligheder har du?

De fleste ved godt, at virksomhedens processer fungerer bedst, når systemerne ”taler” sammen, og de forskellige funktionsområder har adgang til relevant data.

Mange virksomheder har allerede en lang række systemer, som de benytter for at kunne styre og overvåge virksomhedens forskellige processer. Der er ofte tale om enten manuelle eller selvstændige systemer (”siloer”), der ikke er integreret med virksomhedens andre systemer. Det betyder, at du for at få det fulde overblik skal sammenholde data og informationer fra flere systemer. Denne proces sker ofte manuelt – med risiko for fejl og mangler.

Ved at integrere dine systemer og samle informationerne i ét system kan du opnå en langt større grad af gennemsigtighed – og overblik.

Det ved de fleste godt. Men hvor starter du og hvilke muligheder er der?

Vi tager udgangspunkt i en Business Central løsning, som samler al information og som kan tilføres ekstra funktionalitet i form af integrerede standard forhandleruafhængige apps, i stedet for dyre tilretninger.

Fokusér på behovet
– dernæst på produktet

Hovedformålet er udelukkende at give dig en idé om de digitaliseringsmuligheder, der er i din produktionsvirksomhed, når du vælger at tænke virksomhedens systemer som ét samlet hele. Vi kommer med en række helt konkrete forslag til, hvad du kan og hvilken værdi det tilfører.

Først når du har taget stilling til, hvilke arbejdsgange og funktioner, du ønsker at digitalisere i din virksomhed, bør du kigge nærmere på, hvilke funktioner Business Central håndterer og hvilke funktioner der kræver, at du integrerer en app.

Udgangspunktet er hverdagen i din produktionsvirksomhed

Når vi arbejder med produktionsvirksomheder tager vi udgangspunkt i en enkel model, som illustrerer arbejdsgange og processer i en typisk produktionsvirksomhed.

Udgangspunktet er de færdigvarer, som I sælger til jeres kunder. Færdigvarerne består af en række råvarer og halvfabrikata – som leveres af forskellige leverandører – som bliver produceret vha. virksomhedens ressourcer og kapaciteter i forskellige processer/ruter.

Processen fra råvare til færdigt produkt hos kunden kan være både snørklet og indviklet – og mange funktioner og processer er indbyrdes afhængige af hinanden. Overblik og reaktion i tide er derfor afgørende for om der tjenes penge.

Hele denne process kan som udgangspunkt håndteres af produktionsmodulet i Business Central.

Men for nogle virksomheder giver det mening at tilføje ekstra funktionalitet – i form af apps – som kan gøre processerne nemmere, mere enkel og give dig større overblik. Ekstra funktionalitet der vil kunne styrke din virksomhed og lette medarbejdernes hverdag. De apps, som du kan vælge at tilføje til din løsning, er ofte integreret så godt i din Business Central, at dine medarbejdere slet ikke vil registere, at de benytter dem.

Fokus på 7 kerneområder

Der er naturligvis en lang række forskellige funktioner og processer, som du kan digitalisere. Det vil dog blive for uoverskueligt at nævne dem alle sammen her.

Vi har derfor valgt at fokusere på 7 forskellige delområder, som er tæt forbundet og indbyrdes afhængige af hinanden.

Under hvert delområde beskriver vi nogle af de mest almindelige processer og funktioner, som du med fordel kan enten digitalisere eller automatisere – enten med Business Centrals eget produktionsmodul eller ved hjælp af ekstra funktionalitet fra apps, som du integrerer med din Business Central. Vi beskriver helt konkret, hvad du kan opnå ved at digitalisere dine forskellige arbejdsprocesser.

Download dit whitepaper “Sådan løser du de daglige udfordringer i din produktionsvirksomhed”


Her får du helt konkret svar på, hvordan du med digitalisering kan:

 • Håndtere råvarer, styklister og halvfabrika
 • Håndtere medarbejderressourcer
 • Håndtere produktionsudførslen
 • Håndtere produktionsplanlægningen
 • Håndtere leveringer og forsendelser
 • Håndtere købsordrer og leverandører –
 • Håndtere rapporter og analyser over virksomhedens samlede aktiviteter.