Digitalisering i produktionsvirksomheden

Fokus: Håndtering af styklister, råvarer og halvfabrika – digitalt

Udgangspunktet i vores beskrivelser og anbefalinger er de færdigvarer, som I sælger til jeres kunder. Færdigvarerne består af en række råvarer og halvfabrikata – som leveres af forskellige leverandører – som bliver produceret vha. virksomhedens ressourcer og kapaciteter i forskellige processer/ruter.

Processen fra råvare til færdigt produkt hos kunden kan være både snørklet og indviklet – og mange funktioner og processer er indbyrdes afhængige af hinanden. Overblik og reaktion i tide er derfor afgørende for om der tjenes penge.

Hele denne process kan som udgangspunkt håndteres af produktionsmodulet i Business Central.

Men for nogle virksomheder giver det mening at tilføje ekstra funktionalitet – i form af apps – som kan gøre processerne nemmere, mere enkel og give dig større overblik.

I denne blog kigger vi primært på håndtering af styklister, råvarer og halvfabrika.

Håndtering af styklister – digitalt

I mange produktionsvirksomheder er arbejdsgangen fra konstruktionstegning til produktionsklar stykliste en tidskrævende, langsommelig og manuel proces. Resultatet er ofte en fejlbehæftet eller mangelfuld stykliste.

Hvis du digitaliserer håndteringen af processerne fra konstruktionstegningen til produktionen får du:

 • Smidig og hurtig oprettelse af varer, styklister, ruter og processer i arbejdsgangen fra konstruktion til produktion.
 • Mulighed for at overføre produktdata baseret på jeres tekniske konstruktioner fra et CAD-system, og/eller manuel oprettelse og/eller kopiering af eksisterende produkter.
 • Automatisk ombrydning af konstruktionsstyklister til produktionsstyklister.
 • En hurtig måde at oprette produktionsdata på, på basis af produktdesigndata.
 • En indbygget modelleringsfunktion, som muliggør ombrydning af konstruktionsstyklister til produktionsstyklister.

Håndtering af råvarer og halvfabrika – digitalt (mobile WMS)

Hvis du samler håndteringen af råvarer, styklister og halvfabikata ved bl.a. at digitalisere din lagerstyring, får du et langt bedre overblik. Det betyder, at du bedre kan håndtere logistikken med både råvarer og færdigvarer, så du i langt højere grad kan være sikker på at varerne er til stede, når de skal bruges. Mangler du bare én vare, kan du typisk ikke producere. Det er dyrt og ineffektivt.

Hvad kan du konkret bruge digitalisering af din lagerstyring til?

 • Registrere og kontrollere ankomne varer.
 • Gennemføre både planlagte og ikke planlagte optællinger.
 • Få oplyst en vares nøjagtige placering (BIN) og antal.
 • Få oplyst en erstatningsvare.
 • Tildele varer til en placering (BIN).
 • Håndtere både planlagte og ikke planlagte flytninger.
 • Nedskrive lagerantal og tildele en årsagskode.
 • Udskrive rapporter/labels fra den mobile enhed.
 • Enkel eller konsolideret pluk af salgsordrer.
 • Direkte pluk til produktionsordre.
 • Få vist indholdet af en placering (BIN).
 • Associér/tilknyt en stregkode med en vare.

Ved at digitalisere din lagerstyring får du et unikt overblik over, om du har de rigtige råvarer og halvfabrika på lager, når du skal bruge dem. Du bliver i stand til at reagere i tide. Du opnår samtidig at informationen i din lager-app også er tilgængelig i Business Central – og derved kan informationerne også bruges af virksomhedens andre funktionsområder. Du sikrer informationsflowet mellem salg, indkøb, lager og produktion.

Håndtering af disponeringen – digitalt

En samlet digitalisering af både lager og diponering giver herudover et overblik over både varetilgængelighed og mangelkontrol.

Derved opnår du:

 • Overblik, status og tilgængelighed for varer og sammensatte produkter.
 • Mulighed for at identificere lagermangler på varer og sammensatte produkter.
 • Mulighed for direkte oprettelse af ordrer mod mankoer.
 • Lagersimulering og konsekvensoverblik på planlagte transaktioners datoer og antal.