Digitaliseringen i produktionsvirksomheden

Håndteringen af medarbejderressourcer
– digitalt

For at være konkurrencedygtig på et stadig mere krævende marked skal du, som produktionsansvarlig i en produktionsvirksomhed, have styr på virksomhedens tværgående kommunikation mellem bl.a. salg, indkøb, lager og produktion.

Manglende tværgående samarbejde og udveksling af data på tværs af funktionsområderne kan medføre:

  1. at leveringstiden, som salg lover, ikke holder.
  2. at råvarer og halvfabrika ikke er på lager, når de skal bruges.
  3. at produktionen ikke ved, hvornår hvilke varer skal produceres.
  4. at vedligeholdelsesarbejdet af jeres produktionsmaskiner giver dyre produktionsstop, fordi det ikke er koordineret og planlagt.

Vi koncentrerer os om de ressourcer, aktiviteter og processer, der omdanner råvarer og komponenter til færdige produkter. Vi kigger på, hvordan du kan sikre, at de forskellige funktionsområder har den nødvendige information og data til rådighed, når produktionen skal planlægges, råvarerne skal indkøbes eller når kunden skal have oplyst en leveringsdato.

I dette indlæg kigger vi specielt på, hvad du kan opnå ved at digitalisere håndteringen af dine medarbejderressourcer – digitalt.

Ved at digitalisere og integrere håndteringen af medarbejderressourcer i Business Central får du en løsning som håndterer både tidsregistrering (job ind/ud på produktionsordren) og komme/gå (fraværshåndtering og lønklargøring).

Du undgår dermed den omfattende og tidskrævende manuelle indtastning (arbejdssedler), som ofte er behæftet med fejl. Al registrering foregår online, og informationer om tids – og vareforbrug samles, så du har mulighed for at få det fulde overblik, og kan lave en korrekt efterkalkulation.

Dermed får du indsigt i lønsomheden i din virksomhed.

Ved at digitalisere styringen af medarbejderressourcer opnår du:

  • Medarbejderne registrerer tids- og vareforbrug på produktionsordrer.
  • Medarbejderne registrerer nemt og hurtigt, når de kommer og går – og evt. fravær.
  • Medarbejders tidsregistrering danner grundlaget til lønklargøring, som så senere overføres til
  • lønsystemet, så lønkørslen foretages hurtigt og korrekt – hver gang.