De store krav til gennemsigtighed og dokumentation i en fond giver helt sikkert en lang række praktiske udfordringer i hverdagen

 • Hvordan dokumenterer I jeres afregningsgrundlag?

 • Har I opsat brugerrettigheder, så I ved, at I overholder reglerne for funktionsadskillelse?

 • Kan I dokumentere processerne i forbindelse med jeres udbetaling?

 • Har I overblik over, om alle har betalt deres kontingent? Til tiden?

 • Kan I dokumentere processerne i forbindelse med viderefaktureringen og hvordan sikrer I, at jeres viderefakturering fordeles korrekt på de forskellige områder /projekter?

 • Kan I dokumentere processerne i forbindelse med omkostningsfordelingen, og hvordan sikrer I korrekt omkostningsfordeling på de forskellige projekter?

 • Hvordan styrer I timeregistreringen?

 • Kan I dokumentere, at jeres afregningsgrundlag er korrekt i forhold til bl.a. medlemsantal/andel?

 • Hvad med fagsystemerne? Er data fra fagsystemerne tilgængelige /synlige i jeres økonomisystem?

 • Modtager I EU-midler? Har I så styr på at tidsregistreringen skal opdeles i arbejdskategorier og at godkendelsen af timesedler skal foretages af både en sagsansvarlig og en personaleleder? – EU dokumentation.

 • Har I kunder/medlemmer som gerne vil kunne indberette digitalt – som ønsker digitale selvbetjeningsløsninger?

Hvilke muligheder har I?

Både markedet, virksomheders, bevillingsmodtageres og medarbejders vaner er under forandring. Vi er i langt højere grad blevet vant til selvbetjeningsløsninger. Vi er storforbruger af informationer og data, som vi henter fra mange forskellige kilder. Forandringerne omkring os sker med en hastighed, vi ikke har set tidligere, og der er i den grad fokus på sikkerhed, p.g.a. øget IT- kriminalitet.

Det stiller helt nye krav til jeres fremtidige forretningssystem, hvis I vil kunne følge med.

Det ved de fleste godt. Men hvor starter I, og hvilke muligheder er der?

Med udgangspunkt i en Business Central løsning, som samler al information og som kan tilføres ekstra funktionalitet i form af integrerede standard forhandleruafhængige apps kan I imødekomme langt de fleste krav på en nemmere og mere smidig måde.