Brugerrettigheder i en fond

En fond skal typisk sikre at ansøgningerne behandles rigtigt og ens, at der ikke bliver uddelt penge til formål, som ikke ligger inden for fondens rammer og at fonden til enhver tid kan dokumentere sine udbetalinger. I skal sikre gennemsigtighed i alle processer, og kunne dokumentere at fondens midler er blevet udbetalt korrekt.

Det betyder, at I som fond har særlige krav til bl.a. brugerrettigheder, at der typisk er stramme godkendelsesprocedurer, som indbefatter flere personer, at I arbejder med skarpe deadlines og at I er underlagt særlige dokumentationskrav, som bl.a. betyder at transaktionssporet til enhver tid skal kunne både ses og kontrolleres.

Opsætningen og styringen af brugerrettigheder spiller således en central og vigtig rolle.

Opsætning af brugerrettigheder – digitalt

Med en Business Central løsning kan I nøje styre, hvilke oplysninger en bruger kan få adgang til. Rettighederne for den enkelte bruger kan opsættes så en bruger slet ikke kan se udvalgte oplysninger, eller måske kun kan se oplysningerne, men ikke ændre i dem. Andre brugere tildeles rettigheder, så de både kan se, ændre og oprette.

Alle brugere tildeles en profil, der afspejler deres rolle, den afdeling, de arbejder i, eller en anden kategorisering. Med profilerne kan I fra centralt hold definere og styre, hvad de forskellige brugertyper kan se og foretage sig i brugergrænsefladen, så de kan udføre deres opgaver på en effektiv måde.

Opsætning af brugerrettigheder - digitalt