Opsætning af brugerrettigheder – digitalt

I kan nøje styre, hvilke oplysninger en bruger kan få adgang til. Rettighederne for den enkelte bruger kan opsættes så en bruger slet ikke kan se udvalgte oplysninger, eller måske kun kan se oplysningerne, men ikke ændre i dem. Andre brugere tildeles rettigheder, så de både kan se, ændre og oprette.

Alle brugere tildeles en profil, der afspejler deres rolle, den afdeling, de arbejder i, eller en anden kategorisering. Med profilerne kan I fra centralt hold definere og styre, hvad de forskellige brugertyper kan se og foretage sig i brugergrænsefladen, så de kan udføre deres opgaver på en effektiv måde.

Opsætning af brugerrettigheder - digitalt

Få hæftet som beskriver de specielle forhold, som I skal være opmærksomme på i en fond”

Her får du helt konkret svar på, hvordan du med digitalisering kan håndtere:

  • Indkomne dokumenter
  • Godkendelsesprocedurer og funktionsadskillelse
  • Udgående dokumenter
  • Brugerrettigheder
  • Selvbetjeningsløsninger
  • Integration til eksterne fagsystemer
  • Dokumentationskrav og gennemsigtighed
  • Rapportering/overblik