Udgangspunktet er krav, processer og forudsætninger i en fond

Fonde arbejder under en række helt specielle krav og forudsætninger – som skal overholdes. Der er bl.a. ekstra fokus på brugerrettigheder, funktionsadskillelse, sikkerhed, transparens og dokumentation.

Mange fonde arbejder samtidig på ældre løsninger, som indenfor de næste par år ikke længere understøttes af Microsoft. Det betyder, at nogle fonde kan blive fanget på en gammel løsning, som ikke længere opdateres. Det giver udfordringer med IT-sikkerhedsniveauet. Mange af disse systemer er gennem årene blevet tilpasset, så man har kunnet overholde nye krav og regler. Der er blevet implementeret snørklede manuelle arbejdsgange, i forsøg på at sikre sig at fondens penge havner i de rigtige hænder. Og mange fonde er i dag usikre på, hvordan de skal implementere de velkendte, snørklede manuelle arbejdsgange i en ny digital og moderne udgave af et nyt ERP-system som Business Central.

Som udgangspunkt vil en Business Central løsning kunne sættes op til en langt mere sikker og transparent løsning, som kan dokumentere og sikre, at alt foregår lige efter bogen.

Nogle fonde vil kunne klare deres opgaver indenfor standard Business Central. Andre fonde kan med fordel tilføje ekstra funktionalitet i form af apps, som kan gøre processerne nemmere, enklere og give større overblik. Samtidig kan mange af fondens selvstændige fagsystemer integreres i Business Central, så data overføres automatisk – det giver overblik.

Der er mange muligheder for økonomi-, projekt- og sagsstyring – med standard Dynamics 365 Business Central, som indeholder en lang række værktøjer til bl.a. håndtering af faste bidrag, kontingenter og indbetalinger. Herudover indeholder Business Central også værktøjer til styring af ind- og udbetalinger, så det sikres, at de administrerede penge registreres og udbetales/bruges på de korrekte projekter, til de rigtige formål.

Der er således en række værktøjer, som gør det muligt for jer at digitalisere funktioner og arbejdsgange indenfor standardløsningen. Digitaliseringen kan både minimere de menneskelige fejl, frigøre ressourcer og gøre det hurtigere og nemmere at dokumentere processer og afgørelser – og sidst men ikke mindst øge sikkerheden for at udbetalingerne sker i overensstemmelse med fondens formål.

Udgangspunktet er krav, processer og forudsætninger i en fond

Opstår der behov for anden funktionalitet end den I finder i standard Dynamics 365 Business Central, findes der en lang række forhandleruafhængige apps, som helt enkelt kobles på jeres løsning, og som digitaliserer og systematiserer forskellige ressourcekrævende funktioner. Apps griber ikke ind i koden i Business Central – men kobles på løsningen på samme måde, som det kendes fra jeres smartphone.

De apps, som I kan vælge at tilføje til jeres løsning, er ofte integreret så godt i Business Central, at jeres medarbejdere slet ikke vil registrere, at de benytter dem.