Den nye bogføringslov – hvad betyder den for dig?

Den altovervejende hovedregel i den nye bogføringslov er, at bogføringen skal være digital. Det betyder, at både registreringer og bilag skal foreligge i digital form.

Herudover stilles der en række specifikke tekniske krav til selve bogføringssystemet.