Business Intelligence / BI

Rapportering, styring og analyser med BI

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence /BI handler helt kort fortalt om at bruge og præsentere de data, som virksomheden har til rådighed, på en måde så medarbejdere kan kontrollere og træffe beslutninger på en kvalitativ og effektiv måde.

Virksomhedens data kan ligge i forskellige systemer – f.eks. økonomi, produktion, HR, lager og CRM.
Dette gør, at data til tider skal sammenkøres, inden de kan gøres tilgængelige for rapportering.

I Business Intelligence / BI præsenteres data enten i dynamiske dashboards eller i flade rapporter

Dashboards

Et dashboard er et instrumentbord, som først og fremmest præsenterer relevant data i et grafisk miljø, som brugeren kan forstå. De er nemme og hurtige at bruge, de er altid tilgængelige, brugeren bestemmer til en hvis grad selv, hvad og hvornår han vil se dem og de giver et værdifuldt overblik. Men data opsamles ofte kun én gang i døgnet, og der opstår derfor en tidsforsinkelse på de data, som brugerne præsenteres for. Dashboards er rigtig stærk til daglige/ugentlige opdateringer af KPI rapporter.

Brugerne har forskellige dashboards, helt afhængig af deres funktion i virksomheden og deres behov for information. Salgsdirektøren kan få statistik på, hvordan det går med salget af et bestemt produkt, og hvordan den enkelte sælger performer. Sælgeren kan se, om han følger budgettet. Projektlederen kan følge sine sager. Og topledelsen kan få overblik over, præcis de forhold de ønsker.

Flade rapporter

Flade rapporter er rapporter som typisk køres af økonomiafdelingen, som efterfølgende validerer data inden rapporterne sendes videre. Flade rapporter er typisk kun tilgængelige for dem med dataadgang til ERP systemet – og skal derfor ofte printes. Det kan være en tidskrævende opgave at køre rapporterne.

Flade rapporter leverer ofte mere gennemarbejdede og valide data, og er velegnet til bl.a. månedsrapportering til ledelsen.

Hvorfor Business Intelligence?

Stadigt større krav til løbende at kunne analysere data fra en ny vinkel gør, at behovet for dynamisk og ad hoc rapportering er steget væsentligt.

 • Adgang til korrekte data er altafgørende

  Adgang til korrekte data om sundhedstilstanden og den generelle status i din virksomhed er altafgørende for, at du kan træffe de rigtige valg og beslutninger. Uden fakta tager du beslutninger på din mavefornemmelse, hvilket kan vise sig at være helt forkert. Samtidig kan den statistiske behandling af data fra flere kilder afsløre sammenhænge, som du ellers ikke ville have opdaget.

 • Hastigheden er vigtig

  Væksten og den hastighed markedet flytter sig med, stiller stadigt større krav til virksomhedernes behov for styring og måling. Virksomhedsledere har et stigende behov for hurtige – og ofte også meget konkrete – øjebliksbilleder af tilstanden i virksomheden, for at kunne agere hurtigt og følge med markedet.

 • Økonomien er vigtig

  Det øgede fokus på hastigheden lægger endnu større pres på økonomi- og controllerfunktionen, der skal levere ledelsesinformationerne. Virksomheden er ofte også afhængig af en enkelt person, som kan danne rapporterne, og alt andet arbejde må tilsidesættes for at rapporterne kan leveres til ledelsen. Det er en ineffektiv arbejdsgang og en fordyrende proces i økonomi- og controllerfunktionen.

Business Intelligence / BI handler om at få adgang til rigtige, korrekte og opdaterede data på en hurtig, overskuelig og effektiv måde. 

 

Business Intelligence er en visualisering af virksomheden, en række redskaber og værktøjer, der hjælper med at indsamle, behandle og præsentere data. Præsentationen af data kan, afhængig af behovet, se vidt forskellige ud – men fælles for alle rapporter er, at de giver dig et overblik, du kan handle ud fra.

 

Hvordan kommer jeg i gang med Business Intelligence i min virksomhed?

Med Business Intelligence / BI er næsten alt muligt. Vi anbefaler, at du starter med få enkelte rapporter/dashboards, oplever hvordan Business Intelligence / BI kan understøtte din virksomhed og herefter udvider, efterhånden som du ser, hvad Business Intelligence / BI kan tilføre af værdi til din virksomhed.

Ledelsesrapportering – forskellige værktøjer til forskellige behov

Der er mange værktøjer til ledelsesrapportering på markedet. Værktøjer som understøtter forskellige typer af rapportering; statistiske rapporter, visuelt løbende overblik eller detaljerede finansrapporter. Det kan være både tidskrævende og svært at finde den rigtige løsning.

opgrader din NAV eller NAvision

Vi anbefaler, at du starter med at se på din egen virksomhed – inden du kigger på systemer og værktøjer.

 • Hvilke data og rapporter har du brug for? I det daglige? Til bestyrelsesmøder?

 • Er det fornødne datagrundlag tilstede for rapporterne?

 • Kan du skabe dem? Hvor tidskrævende er det?

 • Giver de et retvisende billede? Eller er de forældede allerede, når de bliver printet?

 • Er rapporterne læsevenlige?

 • Skal rapporterne stykkes sammen af forskellige udtræk fra forskellige kilder?

 • Er der ofte fejl i jeres rapporter?

 • Er der rapporter, som du har fravalgt, fordi de er for tidskrævende eller besværlige at køre?

Få gratis inspiration

Book et gratis inspirationsmøde med en BI-konsulent. BI-konsulenten kommer ud til dig til et møde, hvor han tager en snak med dig om dine behov for rapportering – og giver dig inspiration til, hvad du kan, og hvordan du kommer i gang.

Ja tak jeg vil gerne have et møde med en BI konsulent

Ja tak, jeg vil gerne booke et møde med en BI-konsulent. Kontakt mig venligst for at aftale en mødedato.

Dit navn

Din e-mail

Dit telefonnr.

Firma

Er Business Intelligence / BI  kun til store virksomheder?

Alle virksomheder kan få gavn af Business Intelligence. Både store og små virksomheder skal dagligt tage beslutninger og styre virksomheden. Det gøres bedst på et oplyst grundlag. I virksomhederne er det ikke kun topledelsen, som kan bruge Business Intelligence, også sælgeren og lagermedarbejderen kan med fordel bruge det overblik, Business Intelligence tilbyder.

Du behøver ikke have din ERP løsning hos os, for at få et inspirationsmøde. Skriv til os allerede i dag.

 

Ja tak jeg vil gerne have et møde med en BI konsulent

Ja tak, jeg vil gerne booke et møde med en BI-konsulent. Kontakt mig venligst for at aftale en mødedato.

Dit navn

Din e-mail

Dit telefonnr.

Firma

Business Intelligence

Vektus har kompetencerne

Hos Vektus har vi viden om både økonomi, rapportering og IT. Hos os møder du dedikerede Business Intelligence ressourcer, som har det som deres speciale at opsætte, udtænke og få din Business Intelligence løsning til at fungere.

Business Intelligence består af tre faser: Dataindsamling, databehandling og datapræsentation. Det er derfor vigtigt at forstå samspillet mellem økonomi, rapportering og IT for at skabe de bedste Business Intelligence løsninger.

Business Intelligence er ikke et produkt. Business Intelligence handler om at bruge de data, som alle virksomheder indeholder, på en mere struktureret måde.

Når det så er sagt, så findes der en lang række produkter på markedet, som understøtter arbejdet med Business Intelligence.

Eksempler på værktøjer, som understøtter arbejdet med Business Intelligence

 

Copyright © 2018 Vektus