Digitalisering i produktionsvirksomheder

Digitalisering i produktionsvirksomheder

Arbejder du med produktionsstyring? Er du enten ordrer- eller lagerproducerende? Af varer i forskellige versioner eller varianter? Eller af en stor mængde standardvarer?

For mange produktionsvirksomheder er det en udfordring at opnå fuld kontrol og overblik over hele produktionen (produktionsstyring og produktionsplanlægning), så bl.a. svind og produktionsstop minimeres. Samtidig hænger produktionen uløseligt sammen med salg, hvorfor du skal have lige så meget styr på salgs-forecast og ordreoptag, som på selve produktionen og lageret. Digitalisering i produktionsvirksomheder kan løse nogle af de udfordringer.

 • Har vi styr på vores produktdesign, herunder styklister, ruter, versioneringer m.v.?
 • Har vi styr på det vi forbruger i produktionen? – både materialeforbrug og tidsregistrering?
 • Producerer vi det vi skal – til tiden – til den rette pris?
 • Hvor stort er vores svind?
 • Hvordan færdigmelder vi producerede varer?
 • Har vi styr på produktionskapaciteten – og udnytter vi den bedst muligt?
 • Leverer vores underleverandører til tiden?

Vi tilbyder

 • Rådgivning

  At hjælpe dig med at finde, bruge og digitalisere de funktioner og arbejdsgange, der understøtter arbejdet i produktionen indenfor de muligheder Dynamics 365 Business Central tilbyder. Måske kombineret med forhandleruafhængige anerkendte velafprøvede app´s/add-on’s.

  Samtidig hjælper vi dig med at kæde produktion, lager og salg sammen, så du får overblik og et bedre styringsredskab, så svind og nedetid minimeres.

  Med Dynamics 365 Business Central får du en række funktioner til produktionsstyring og produktionsplanlægning.

 • Værktøjskasse

  En værktøjskasse målrettet produktionsvirksomheder med relevante rapporter, seminarer, hæfter og workshops.
  En værktøjskasse, som kan udvides til også at omfatte salg og lager, og dermed give dig et endnu større overblik og bedre mulighed for at styre produktion, lager og salg – i sammenhæng.

  Med vores værktøjskasse får du inspiration til optimering af både produktionsstyring og produktionsplanlægning.

En produktionsvirksomhed – som vi ser den…

En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der selv fremstiller de varer, den sælger. Virksomheden indkøber typisk forskellige råvarer og komponenter hos underleverandører. Disse råvarer og komponenter forarbejdes til færdige produkter, som herefter sælges.

En produktionsvirksomhed skal derfor ikke kun styre selve produktionen, men også de tre forskellige typer lagre virksomheden kan have: Råvarelager, Lager af varer under fremstilling og Færdigvarelager.

Herudover kommer salgsprocessen.

Digitalisering i produktionsvirksomheder – skal tage højde for hele værdikæden.

Rådgivning

Hvilke muligheder har du for digitalisering i produktionsvirksomheder – herunder produktionsstyring, produktionsplanlægning, lagerstyring og salgsstyring – med standard Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central indeholder som standard en lang række værktøjer bl.a. til styring af produktionen, versionering af de producerede produkter, underleverandørstyring, tidsregistrering, lagerstyring og salgsstyring. Det er en række værktøjer, som gør det muligt for dig at digitalisere funktioner og arbejdsgange indenfor standardløsning. Digitalisering i produktionsvirksomheder kan både minimere de menneskelige fejl, frigøre ressourcer og gøre det hurtigere og nemmere at få overblik, så svind minimeres og der bl.a ikke opstår produktionsstop, fordi produktionen pludselig mangler en komponent, med manglende levering som konsekvens.

Opstår der behov for anden funktionalitet end den du finder i standard Dynamics 365 Business Central, findes der en lang række app’s, som helt enkelt kobles på din løsning, og som digitaliserer og systematiserer forskellige ressourcekrævende funktioner. App’s griber ikke ind i koden i Dynamics 365 Business Central – men kobles på løsningen på samme måde, som det kendes fra din smartphone.

Forhandleruafhængige Apps

–sikrer netop din uafhængighed og fleksibilitet

Vi arbejder med en række forhandleruafhængige apps, som alle er velafprøvede og af en høj kvalitet. Det er apps fra solide veletablerede softwarehuse.

Disse Apps er særligt velegnede til bl.a. produktionsstyring og produktionsplanlægning i produktionsvirksomheder (Digitalisering i produktionsvirksomheder).

 
 

Helt konkret

– hvilke funktioner taler vi om?

Udover digitaliseringen af en række generelle funktioner i bl.a. økonomi og administration (f.eks. Integration til bank, budget, momssandsynliggørelse), er der en række helt specifikke funktioner i en produktionsvirksomhed, som med fordel kan digitaliseres.

Se mulighederne for digitalisering i økonomi, administration, HR og service – HER

Produktionsstyring / Produktionsplanlægning

I en produktionsvirksomhed er styring af underleverandører, kostpriser og kapacitetsstyring særlig vigtig. Noget af det dyreste i en produktionsvirksomhed er, når produktionsapparatet står stille. Styringen af produktionen handler derfor i høj grad om at sikre at materialer, mandskab og kapaciteten hænger sammen, så kunderne får de varer de køber – til tiden.

 • Hvad koster produktet at producere?
 • Kapacitetsstyring – få overblik over, om du bruger kapaciteten effektivt.
 • Sikring af at råvarerne er tilstede.
 • Få styr på flaskehalse i produktionen.
 • Få overblik over hvilke ordrer, der er de vigtigste.
 • Registrering af tid i produktionen.

Forsyning – Indkøbsstyring

I forbindelse med indkøb i en produktionsvirksomhed –  er sikker levering en afgørende faktor, fordi produktionen er dybt afhængig af at have de rigtige komponenter på lager – til den rigtige pris.

 • Få overblik over disponeringen – følg med i, om planerne holder – eller om der skal justeres.
 • Få overblik og ryk dine leverandører i tide – opsæt automatiske flows.
 • Vær sikker på at råvarerne er tilstede.
 • Få styr på priser og prisopdateringer.
 • Leverandøropfølgning, -måling og -styring.

Lagerstyring

Lageret i en produktionsvirksomhed kan ofte deles op i tre: Råvarelager, Lager af varer under fremstilling og Færdigvarelager. Hvert lager kræver individuelt fokus og handling – men skal i lige så høj grad spille sammen. De tre lagrer er dybt afhængige af hinanden.

Der kan opnås store konkurrencemæssige fordele ved at have lagrer, der fungerer optimalt. Det betyder lagrer, hvor varerne er placeret optimalt i forhold til hinanden – så de bliver nemmere at plukke, hvor den manuelle indtastning er minimeret og hvor den enkelte lagermedarbejder får besked på, hvor den enkelte vare helt nøjagtig skal placeres. Men også lagrer, hvor produkterne flytter naturligt i takt med deres færdiggørelsesgrad.

 • Færdigmelding af producerede varer i produktionen.
 • Tilbagekørsel af ikke forbrugte råvarer til lager.
 • Sørg for, at du har de rigtige komponenter på lager – så produktionen ikke stopper
 • Få overblik og viden om, hvilke varer der kan/skal pakkes/placeres sammen og hvilke som ikke skal.
 • Lad systemet fortælle lagermedarbejderen, hvor varen skal placeres.
 • Slip for manuel indtastning, når du skal booke dine forsendelser.
 • Registrer når dine varer er modtaget, så indkøbsafdelingen ikke rykker for varer, der er modtaget.
 • Få fuldt overblik over dit lager og placeringen af de enkelte varer
 • Få styr på pluk og forsendelsesprocessen
 • Styring af returvarer

Salg og marketing

Produktion og salg hænger uløseligt sammen. De producerede varer skal sælges og leveres til rette pris og tid.

Der er en lang række funktioner i salg og marketing som kan digitaliseres, herunder bl.a. ordreoptag, kundeoprettelse, prisaftaler, tilbud, opfølgning m.v.

Hvad får du med Dynamics 365 Business Central

 • Du får styr på både produktion og lager – og sikrer dig, at de spiller sammen

 • Du får styr på, at de komponenter du skal bruge i din produktion, er tilstede på dit lager

 • Du får styr på selve produktionen, kapaciteten, materialerne og madskabet

 • Du får overblik over omkostninger – og kan se hvor du med fordel kan optimere processen

 • Du får produktion, lager og salg til at hænge sammen

Din værktøjskasse

Dynamics 365 Business Central tager dig et langt stykke af vejen. Vi hjælper dig med at bruge og udnytte de funktioner, der ligger som standard i Dynamics 365 Business Central – og finder de app’s, som dækker lige netop dit behov, så du får løst dine opgaver, men bevarer din uafhængighed ved at køre standard. Vi hjælper dig til at opnå bedre styring af produktion, lager, varer, ordrer, kunder og indkøb.

Samtidig har vi gjort det nemmere for dig. Vi har samlet en række rapporter, seminarer, whitepapers og workshops i en værktøjskasse, som hjælper dig videre i digitaliseringsprocessen.

Digitalisering i produktionsvirksomheder
 • Seminarer

Deltag på relevante seminarer

Vi tilbyder et seminar målrettet arbejdet i produktionsvirksomheder.

Økonomi- og produktionsstyring med Dynamics 365 Business Central

 • Rapporter

Få relevante rapporter

Vi har samlet en række rapporter, som giver dig overblik over lager, indkøb og produktion i din virksomhed. Rapporterne bygger på data fra Dynamics 365 Business Central. Vi kan sætte rapporterne op for dig – eller du kan lære selv at gøre det. Rapporterne er med til at give dig det samlede overblik, og når de er sat op, kan de køres præcis, når du har brug for dem.

Få din rapport her

 • Situationsanalyse

Få en situationsanalyse

Har du svært ved at overskue, hvor du starter, så foreslår vi en situationsanalyse, så du får overblik over dine muligheder. Vi fokuserer udelukkende på din situation, dine udfordringer – og finder løsninger, som passer dig og din virksomhed.

Se hvordan du får en situationsanalyse for din virksomhed – og kommer videre.

 • Arbejd professionelt med BI

Få sat dine rapporter op

Ved du, hvilke rapporter og data du har behov for, så få sat rapporterne op.

 1. Få en BI konsulent for en dag (Få vores professionelle BI konsulent ud i din virksomhed, når det passer dig)
 2. Lær selv at sætte rapporterne op (Tag på kursus).
Copyright © 2022 Vektus