Digitalisering økonomi

Økonomifunktionen udfører en række opgaver inden for budget- og regnskabsområdet. Mange af disse opgaver og funktioner håndteres i dag manuelt, men flere af dem kan med fordel digitaliseres.

I dag bruger du sikkert rigtig mange ressourcer på at opsætte rapporter og trække statistikker ud af Dynamics NAV / Dynamics 365. Virksomheder bruger hver måned mange timer på opgaven – med risiko for menneskelige fejl. Det kan du minimere ved at arbejde med digitalisering i økonomifunktionen.

Digitalisering i økonomifunktionen

Du kan automatisere rigtig mange af dine rapporter. Med direkte forbindelse til Dynamics NAV fjernes behovet for den ofte fejlbehæftede og tidskrævende manuelle måde at opsætte og danne rapporter på. Når rapporterne genereres automatisk, reduceres den tid det tager at opsætte og generere en rapport med op til 400%. Digitalisering i økonomifunktionen er ofte tjent hjem på ganske kort tid.

Funktioner og arbejdsgange du kan digitalisere i økonomifunktionen

 • Betalingsforslag

  Mulighed for at danne betalingsforslag til forfaldne leverandører. Til likviditetsstyringen kan der laves en betalingsoversigt over fremtidige udbetalinger.

 • Budget

  Gør budgetfasen nemmere, når flere mennesker kan komme med input til budgetterne. Alle informationer samles centralt i Dynamics NAV. Alle har adgang til de samme informationer.

 • Intrastat

  I stedet for at indtaste manuelt i forbindelse med indberetning til Intrastat – kan data overføres, så der ikke opstår fejl.

 • Integration til banken

  Overfør data direkte mellem bank og økonomisystemet.

 • Anlægsaktiver

  Få overblik over anlægsaktiver og afskrivninger. Opret automatiske afskrivninger ud fra forskellige profiler.

 • Afstemning af bank

  Afstemningen mellem bank og økonomisystem kan gøres automatisk.

 • Momssandsynliggørelse

  Mulighed for automatisk at danne en rapport som viser momssandsynliggørelsen i forbindelse med revision.

 • Gensendelse af fakturaer

  Gør det muligt for kunderne selv at hente faktura.

 • Afstemning af balance

  Foretag løbende en afstemning af balancen – så eventuelle fejl i forbindelse med bl.a. skyldige feriepenge eller lageropgørelser ikke først opdages ved årsafslutningen i forbindelse med revisionen.

 • Afstemning af lager

  Registrer dit lager elektronisk – med håndholdte scannere – så minimerer du manuelle indtastningsfejl.

 • Registrering af indbetalinger

  Hent indbetalingerne direkte ind i NAV – så kan du med det samme se, hvem der har betalt.

 • Regnskabsaflæggelse

  Automatiser processerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

 • Kommunikation med revision

  Kommuniker elektronisk med din revisor, så din revisor får så mange oplysninger som muligt elektronisk.

 • Rentetilskrivning

  Tilskriv automatisk renter, når der betales for sent.

 • Kontoudtog

  Send automatisk kontoudtog til kunderne én gang om måneden.

 • Rykkerprocedure

  Få styr på de kunder, som ikke betaler. Når kontoudtog sendes til kunden – sendes fakturaen automatisk med.

 • Rentetilskrivning

  Tilskriv automatisk renter, når der betales for sent.

 • Periodisering

  Har du fået betaling eller betalt for en faktura, der vedrører flere regnskabsår, kan du sikre dig, at du får fordelt betalingen over flere år.

 • Fakturaindtastning

  Modtag købsfaktura på mail, registrer dem elektronisk og læg dem ind i et automatisk godkendelsesflow.

 • Rejseafregning

  Gør det nemt at registrere udlæg og rejseafregning – måske via mobilen. Afstem kreditkort med bilag direkte med data fra kortudbyder.

Skal vi også hjælpe dig i gang med digitaliseringen i din virksomhed?

Skriv til os, så ringer vi til dig.

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefonnr.

  Firma

  Emne

  Din besked

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik. Du finder linket nederst i footeren på hjemmesiden.

  Copyright © 2022 Vektus