Produktion digitalisering

Produktionen i virksomheden skal planlægges minutiøst for at sikre, at man udnytter produktionskapaciteten maksimalt. Et produktionsanlæg der står stille, er en rigtig dårlig forretning.

At bruge og udnytte kapaciteten effektivt kræver overblik over bl.a. ressourcer, materialer og tidsforbrug.

Produktionsvirksomheder har ofte udfordringer med at få fuld kontrol og overblik over produktionen (produktionsstyring og produktionsplanlægning), så bl.a. svind og produktionsstop minimeres.

Business Central – og en række forhandleruafhængige apps –  indeholder en række funktioner, som gør det muligt at digitalisere en række centrale og relevante funktioner i en produktionsvirksomhed.

Funktioner og arbejdsgange du kan digitalisere i produktionen

 • Produktdesign

  Få overblik over, hvordan produktet skal sammenstykkes. Nem adgang til tegninger, certifikater og specifikationer.

 • Kostprisberegning

  Hvad koster produktet at producere? Synliggør fordelingen mellem arbejdsløn, materialer og underleverandørs arbejde.

 • Kapacitetsstyring

  Skab effektivitet og leveringssikkerhed ved at vide, hvilken kapacitet du har til rådighed – hvornår.

  Få overblik over, om du bruger kapaciteten effektivt og hvad sker der, hvis én af maskinerne bryder sammen.

 • Generering af produktionsordrer

  Generer de rigtige produktionsordrer i fornuftig tid.

 • Sikring af, at vi har varerne

  Vær sikker på at varerne er tilstede. Mangler du bare én vare, kan du ikke producere, det kan være dyrt og ineffektivt.

 • Sikring af, at vi har kapaciteten

  Få styr på flaskehalse i produktionen og skab overblik, så det evt. er muligt at få plads til en hasteordre.

 • Prioritering

  Få overblik over, hvilke ordrer der er vigtigst og om du placerer ordrerne i den rigtige rækkefølge.

 • Underleverandørstyring

  Bliv sikker på at dine leverandører kan efterkomme dine behov. Sørg for, at det bliver en del af produktionsøkonomien. Få overblik over, hvordan du håndterer logistikken med råvarerne ud og færdigvarerne hjem.

Skal vi også hjælpe dig i gang med digitaliseringen i din virksomhed?

Skriv til os, så ringer vi til dig.

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefonnr.

  Firma

  Emne

  Din besked

  * Vi behandler dine data med respekt, og giver dem ikke videre. Du kan til hver en tid kræve dem slettet. Se vores privatlivs – og cookiepolitik. Du finder linket nederst i footeren på hjemmesiden.

  Copyright © 2022 Vektus