Digitalisering i fonde og finansielle virksomheder

Digitalisering, projekt- og økonomistyring i en fond eller finansiel virksomhed

Forvalter I penge/midler fra eksterne aktører?

Er I i stand til at dokumentere jeres afregningsgrundlag?

Har I opsat brugerrettigheder, så I ved, at I overholder reglerne for funktionsadskillelse?

For mange fonde/finansielle virksomheder er det en udfordring at dokumentere processerne i forbindelse med både omkostningsfordelingen, viderefaktureringen og selve udbetalingen.

Udfordringer for fonde og finansielle virksomheder

 • Har alle betalt deres kontingent? til tiden?
 • Understøtter vores processer princippet om funktionsadskillelse?
 • Kan vi dokumentere vores processer?
 • Hvordan sikrer vi, at vores viderefakturering fordeles korrekt på de forskellige områder /projekter?
 • Hvordan sikrer vi korrekt omkostningsfordeling på de forskellige projekter?
 • Har vi styr på timeregistreringen?
 • Kan vi dokumentere, at vores afregningsgrundlag er korrekt i forhold til bl.a. medlemsantal/andel?

 – og hvad med fagsystemerne?

En fond /finansiel virksomhed har typisk en række fagsystemer, som løser helt specifikke og meget afgrænsede opgaver, f.eks. håndtering af realkreditlån, investeringer eller CRM. For at få et fyldestgørende overblik over fondens projekter, hentes fagsystemernes data ind i Business Central – så data bliver registreret på de korrekte projekter. Det kræver kendskab og erfaring med de processer, der typisk er i en fond.

Vi tilbyder:

 • Rådgivning

  At hjælpe dig med at finde, bruge og digitalisere de funktioner og arbejdsgange, der understøtter arbejdet i en fond eller finansiel virksomhed indenfor de muligheder Dynamics 365 Business Central tilbyder. Måske kombineret med forhandleruafhængige anerkendte velafprøvede apps. Vi har erfaring med arbejdet i fonde/finansielle virksomheder fra flere af vores eksisterende kunder, og arbejder til dagligt med at digitalisere opgaver som f.eks. opkrævning, udbetaling, kontrol og fakturagodkendelse.

  Integration mellem fagsystemer og Business Central

  Vi har også erfaring med at skabe effektive integrationer mellem vigtige fagsystemer og Business Central. Integrationer som får selv små fagsystemer til at hænge naturligt sammen med Business Central.

  System til dig som modtager EU-midler

  Sidst men ikke mindst har vi udviklet et specielt system til fonde/finansielle virksomheder, som modtager EU-midler. Når man modtager EU-midler, kræver EU bl.a., at tidsregistreringen opdeles i arbejdskategorier og at godkendelsen af timesedler foretages af både en sagsansvarlig og en personaleleder. Det skal der være styr på, ellers får du ikke udbetalt EU-midler.

 • Værktøjskasse

  En værktøjskasse målrettet fonde og finansielle virksomheder med relevante rapporter, seminarer, hæfter og workshops.

En fond/finansiel virksomhed som vi ser den…

En fond/finansiel virksomhed er typisk en virksomhed, som forvalter enten offentlige eller private penge/midler (foreninger, investeringsselskaber, byggefonde m.v.).

Fonden/den finansielle virksomhed får som regel en række faste bidrag, kontingenter og indbetalinger, som skal bruges til fastsatte afgrænsede formål og /eller investeringer. Det betyder, at der skal styres stramt på bl.a. ind- og udbetalinger, så man sikrer, at de administrerede penge registreres og udbetales/bruges på de korrekte projekter, til de rigtige formål. Formålet er typisk at støtte og udvikle udvalgte områder (politik, erhverv, boliger, byggeprojekter).

En fond /finansiel virksomhed er underlagt stramme dokumentationskrav med præcist udarbejdede processer, og skal samtidig sikre, at der er helt klar funktionsadskillelse mellem de personer der beslutter, godkender og udbetaler.

Rådgivning

Hvilke muligheder har du for økonomi- og projektstyring i en fond/finansiel virksomhed – med standard Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central indeholder som standard en lang række værktøjer til projekt-, ressource- og økonomistyring. Det er en række værktøjer, som gør det muligt for dig at digitalisere funktioner og arbejdsgange indenfor standardløsningen. Digitaliseringen kan både minimere de menneskelige fejl og frigøre ressourcer, men den kan også gøre det nemmere at dokumentere processer, udbetalinger og omkostningsfordelinger.

Opstår der behov for anden funktionalitet end den du finder i standard Dynamics 365 Business Central, findes der en lang række apps, som helt enkelt kobles på din løsning, og som digitaliserer og systematiserer forskellige ressourcekrævende funktioner. Apps griber ikke ind i koden i Dynamics 365 – men kobles på løsningen på samme måde, som det kendes fra din smartphone.

Forhandleruafhængige apps

–sikrer netop din uafhængighed og fleksibilitet

Vi arbejder med en række forhandleruafhængige apps, som alle er velafprøvede og af en høj kvalitet. Det er apps fra solide veletablerede softwarehuse.

Disse Apps er særligt velegnede til bl.a. styring af projekter, løn, ind- og udbetalinger m.v.

 
 

Helt konkret

– hvilke funktioner taler vi om?

Udover digitaliseringen af en række generelle funktioner i bl.a. økonomi og administration (f.eks. integration til bank, budget, momssandsynliggørelse), er der en række helt specifikke funktioner i en fond eller finansiel virksomhed, som med fordel kan digitaliseres.

Økonomi

 • Opret betalingsforslag og betalingsoversigter
 • Registrer indbetalinger automatisk – og få overblik
 • Sæt dine rykkerprocedurer i system
 • Overfør data direkte mellem bank og økonomisystem
 • Gør det nemt at registrere udlæg og rejseafregning

Administration

 • Indberet automatisk til offentlige myndigheder
 • Saml alle dine forsikringer centralt – og få overblik

HR

 • Gør det nemt for medarbejderne at indberette kørsel
 • Styr lønudbetalingerne fra ERP-systemet
 • Godkendelse af timeregistrering
 • Effektiviser tidsregistreringen

Projekt /sager

 • Budgettering – få overblik over projekterne
 • Planlægning af ressourcer – hold styr på ressourcer og forbrug
 • Tidsregistrering på projekterne – overblik over det samlede timeforbrug

Hvad får du med Dynamics 365 Business Central?

 • Overblik over omkostningernes fordeling på de forskellige projekter

 • Overblik over viderefaktureringen - om udgiften fordeles korrekt

 • Mulighed for at dokumentere afregningsgrundlaget

 • Mulighed for at opsætte processer og brugerrettigheder, så funktionsadskillelsen overholdes

 • Timeregistrering som overholder EU-krav

 • - og meget mere

Din værktøjskasse

Dynamics 365 Business Central tager dig et langt stykke af vejen. Vi hjælper dig med at bruge og udnytte de funktioner, der ligger som standard i Dynamics 365 Business Central – og finder de apps, som dækker lige netop dit behov, så du får løst dine opgaver, men bevarer din uafhængighed ved at køre standard. Vi hjælper dig til at opnå bedre økonomi- og projektstyring.

Samtidig har vi gjort det nemmere for dig. Vi har samlet en række rapporter, seminarer, whitepapers og workshops i en værktøjskasse, som hjælper dig videre i digitaliseringsprocessen.

Digitalisering i produktionsvirksomheder
 • Situationsanalyse

Få en situationsanalyse

For at komme helt rigtigt fra start, foreslår vi en situationsanalyse, som giver dig overblik over dine muligheder. En situationsanalyse fokuserer udelukkende på din situation, dine udfordringer – og finder løsninger, som passer dig og din virksomhed.

Se hvordan du får en situationsanalyse for din virksomhed – og kommer videre.

 • Rapporter

Få relevante rapporter

 • Vi har samlet en række rapporter, som giver dig overblik over bl.a. ind- og udbetalinger samt tidsregistrering i din virksomhed. Et ideelt værktøj til projekt- og økonomistyring i en fond/finansiel virksomhed. Rapporterne bygger på data fra Dynamics 365 Business Central. Vi kan sætte rapporterne op for dig – eller du kan lære selv at gøre det. Rapporterne er med til at give dig det samlede overblik, og når de er sat op, kan de køres præcis, når du har brug for dem.
 • Bestil din rapport her
 • Seminarer

Deltag på seminar

Deltag på vores seminarer om mulighederne med Dynamics 365 Business Central.

På vores seminarer fokuserer vi på automatisering og digitalisering af processer. Vi kigger på mulighederne indenfor Dynamics 365 Business Central og på, hvordan vi kan trække brugbar data ud af Dynamics 365 Business Central.

Tilmeld dig de seminarer, der er relevante for dig.

 • Arbejd professionelt med BI

Få sat dine rapporter op

Ved du, hvilke rapporter og data du har behov for, så få sat rapporterne op.

 1. Få en BI konsulent for en dag (Få vores professionelle BI konsulent ud i din virksomhed, når det passer dig)
 2. Få sat en enkelt rapport op. (Få vores professionelle BI konsulent til at sætte rapporten op, så du kan køre den med blot et enkelt klik med musen)
 3. Lær selv at sætte rapporterne op (Tag på kursus).

Copyright © 2022 Vektus