Projektstyring i NAV

Projektstyring i NAV / Dynamics 365 Business Central sikrer dig, at dine projekter ikke løber løbsk

De fleste virksomheder har mange forskellige projekter. Projekter der måske ikke altid er helt overblik over. Nogle af projekterne løber muligvis løbsk. Det koster virksomhederne mange penge. Projektstyring i NAV / Dynamics 365 Business Central kan sparer virksomheden for mange frustrationer og spildte penge.

Med projektstyring i Navision / NAV / Dynamics 365 Business Central får du mulighed for at beregne og planlægge dine projekter – og derved opnå projekter, som holder sig indenfor de rammer, der er givet på forhånd.

Har du overvejet projektstyring med Dynamics 365 Business Central?

Ressourcestyring

Du kan holde styr på ressourcer (personer og udstyr) med tilhørende priser og kapacitet. En ressources kapacitet kan forbruges og sælges. Mht. planlægning kan relaterede ressourcer indgå i en ressourcepulje, og de enkelte ressourcer eller puljen kan tildeles specifikke opgaver iht. en tids- eller opgaveplan. Det kan f.eks. være på sager eller serviceopgaver.

Kapacitetsstyring

Du kan planlægge kapacitet på ressourcer mht. registrering af hhv. salg og forbrug af kapaciteten. Hertil kan trække forbrugs og salgsstatistik til analyse på rentabilitet af ressourcerne. Du kan oprette en kapacitetsplan i kalendersystemet i den tidsperiode, du har brug for. Du kan også overvåge ressourcebruget og holde øje med tilgængelighed, samt omkostninger og indtægter ifm. f.eks. sager eller serviceopgaver.

Ressourcestyring med Dynamics 365 Business Central - Vektus.dk
Vil du styre dine projekter? Få hjælp til en solid løsning.

Sager

Med sagsmodulet kan du holde styr på kundeprojekter, herunder arbejdsopgaver, indkøbsplanlægning, registrere forbrug af timer og materialer og udstede fakturaer. Du kan holde styr på sager til fast pris og løbende regning.

Du kan også:

  • oprette en sag med mange opgaver og delopgaver. Hver opgave kan have et separat budget, leveringstid og faktureringsprofil
  • oprette sagsbudgetter og kopiere et budget fra én sag til en anden
  • oprette prisaftaler pr. sag for varer og ressourcer til brug ved fakturering
  • håndtere varer-i-arbejde, herunder bogføre hensættelser m.v. til Finans
  • fakturere kunden i en eller flere valuta (kan defineres pr. opgave)

Har du brug for yderligere information om projektstyring i Dynamics NAV – så ring på tlf. 53 53 20 20 eller skriv til os på kontakt@vektus.dk

Copyright © 2018 Vektus