Digitalisering i projektvirksomheder

Økonomistyring og digitalisering i projektvirksomheder

Leverer din virksomhed produkter og tjenester via projekter?

Så har du sikkert udfordringer med at styre pipeline, ressourcer, indkøb, tid og økonomi.

For mange projektorienterede virksomheder er det en udfordring at opnå det fulde overblik over projekterne.

Få styr på økonomien og digitalisering i projektvirksomheder

Hvordan skrider projektet frem – overholder vi det budgetterede? Tjener vi penge på det vi producerer eller sælger?

Selvom fakturering og leverance ofte er skilt ad, skal der skabes overblik over projektets status, indtægtsførelse og rentabilitet.

Ofte opstår der en række relevante spørgsmål. Er det her stadig en god forretning? Har vi nok ordrer eller leads eller mangler vi ressourcer?

Få styr på økonomistyring og digitalisering i projektvirksomheder

Vi tilbyder

 • Rådgivning

  At hjælpe dig med at finde, bruge og digitalisere de funktioner og arbejdsgange, der understøtter arbejdet i din projektorienterede virksomhed indenfor de muligheder Dynamics 365 Business Central tilbyder. Måske kombineret med forhandleruafhængige anerkendte velafprøvede app´s/add-on’s.

 • Værktøjskasse

  En værktøjskasse målrettet projektorienterede virksomheder med relevante rapporter, seminarer, hæfter og workshops.

Hos Vektus skelner vi mellem to typer projektorienterede virksomheder:

Virksomheder der producerer og sælger komplekse varer, f.eks. store maskiner, hvor mange afdelinger, mennesker og ressourcer er involveret.

Virksomheder der sælger konsulentydelser eller timer – over en længere periode.

Kendetegnet for de fleste projektorienterede virksomheder er den lange salgstid, projekternes tidshorisont og projekternes kompleksitet.

Rådgivning

Hvilke muligheder har du for økonomistyring og digitalisering i projektvirksomheder – med standard Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central indeholder som standard en lang række værktøjer til projekt-, ressource- og økonomistyring. Det er en række værktøjer, som gør det muligt for dig at digitalisere funktioner og arbejdsgange indenfor standardløsning. Digitaliseringen kan både minimere de menneskelige fejl, frigøre ressourcer og gøre det hurtigere og nemmere at få overblik.

Opstår der behov for anden funktionalitet end den du finder i standard Dynamics 365 Business Central, findes der en lang række app’s, som helt enkelt kobles på din løsning, og som digitaliserer og systematiserer forskellige ressourcekrævende funktioner. App’s griber ikke ind i koden i Dynamics 365 – men kobles på løsningen på samme måde, som det kendes fra din smartphone.

Forhandleruafhængige Apps

–sikrer netop din uafhængighed og fleksibilitet

Vi arbejder med en række forhandleruafhængige apps, som alle er velafprøvede og af en høj kvalitet. Det er apps fra solide veletablerede softwarehuse.

Disse Apps er særligt velegnede til projektorienterede virksomheder.

 

Helt konkret

– hvilke funktioner taler vi om?

Tidsregistrering og ressourcestyring

Overordnet set handler de fleste projekter om stram styring af tid og ressourcer. Korrekt tids- og ressourceregistrering er derfor vigtig i alle projektets faser: salget, tilbudsskrivningen, leverancen, opfølgningen og faktureringen, så du løbende kan vurdere om projektet (stadig) er rentabelt.

Tidsregistreringen, timesedler og godkendelse af timer er funktioner, du med fordel kan automatisere.

Salg

Med en salgsproces, som i nogle tilfælde strækker sig over flere år, er det vigtigt, at der løbende kommer nye emner i pipelinen. Overblik over sælgeraktiviteter, antallet af leads i pipelinen, og hvor de forskellige leads befinder sig i processen, er funktioner du med fordel kan systematisere.

Relations – og aktivitetsstyringen er en integreret del af Dynamics 365 Business Central. Styringen sikrer dig, at information om kunder og emner ikke går tabt – og at der følges op.

Tilbudsgivning

Komplekse omfattende tilbud koster tid og mange ressourcer at udarbejde. Med Dynamics 365 Business Central kan du sætte udarbejdelse af tilbud i system – og sikre dig, at du bevarer overblikket – og at projektet stadig bliver rentabelt.

Leverancen

Selve leverancen, som typisk løber over længere tid, kræver overblik og stram styring af kapaciteter, kompetencer, ressourcer, indkøb og alle andre omkringliggende omkostninger. Med den rigtige systematik, de rigtige rapporter og daglige opdateringer, kan du få overblik over forholdet mellem det budgetterede og det reelt forbrugte.

Systematiser og digitaliser funktioner som:

 • Forkalkulation
 • Budgettering
 • Beregning af færdiggørelsesgrad
 • Tidsregistrering
 • Godkendelse af timeregistrering
 • Planlægning af ressourcer
 • Revurdering af budget
 • Godkendelsesflow på f.eks. salgsfaktura
 • Automatisering af rejseafregning
 • Materialeforbrug

Disse funktioner kan med fordel digitaliseres i leverancefasen

Hvad får du med Dynamics 365 Business Central

 • Projektstyring gennem hele projektcyklussen

 • Tilbuds- og udbudshåndtering, som sikrer, at du leverer til aftalt tid og pris – og at du tjener penge på produktet eller projektet

 • Overblikket over det budgetterede og det reelt forbrugte

 • Mulighed for at genbruge information fra tidligere projekter

 • Status på alle igangværende projekter

 • Du kan nemt og enkelt dokumentere produkterne

Din værktøjskasse

Dynamics 365 Business Central tager dig et langt stykke af vejen. Vi hjælper dig med at bruge og udnytte de funktioner, der ligger som standard i Dynamics 365 Business Central – og finder de app’s, som dækker lige netop dit behov, så du får løst dine opgaver, men bevarer din uafhængighed ved at køre standard. Vi hjælper dig til at opnå bedre økonomistyring i projekter.

Samtidig har vi gjort det nemmere for dig. Vi har samlet en række rapporter, seminarer, whitepapers og workshops i en værktøjskasse, som hjælper dig videre i digitaliseringsprocessen.

Værktøjskassen hos projektorienterede virksomheder
 • Seminarer

Deltag på relevante seminarer

Vi tilbyder et seminar målrettet arbejdet i projektorienterede virksomheder.

Projekt-, tids-, ressource-, og økonomistyring i projektorienterede virksomheder

 • Rapporter

Få relevante rapporter

Vi har samlet en række rapporter, som giver dig overblik over status, ressourceforbrug og økonomi i projekterne. Rapporterne bygger på data fra Dynamics 365 Business Central. Vi kan sætte rapporterne op for dig – eller du kan lære selv at gøre det. Rapporterne er med til at give dig det samlede overblik, og når de er sat op, kan de køres præcis, når du har brug for dem.

Få vores forslag til, hvilke rapporter, der er relevante for projektorienterede virksomheder.

 • Situationsanalyse

Få en situationsanalyse

Har du svært ved at overskue, hvor du starter, så foreslår vi en situationsanalyse, så du får overblik over dine muligheder. Vi fokuserer udelukkende på din situation, dine udfordringer – og finder løsninger, som passer dig og din virksomhed.

Se hvordan du får en situationsanalyse for din virksomhed – og kommer videre.

 • Arbejd professionelt med BI

Få sat dine rapporter op

Ved du, hvilke rapporter og data du har behov for, så få sat rapporterne op.

 1. Få en BI konsulent for en dag (Få vores professionelle BI konsulent ud i din virksomhed, når det passer dig)
 2. Få sat en enkelt rapport op. (Få vores professionelle BI konsulent til at sætte rapporten op, så du kan køre den med blot et enkelt klik med musen)
 3. Lær selv at sætte rapporterne op (Tag på kursus).
Copyright © 2022 Vektus